Charter ouders begeleiders


Werken met jongeren vraagt van elke opleider en begeleider een bijzondere inspanning. Dit ‘charter’ is de leidraad voor iedereen die betrokken is bij de jeugdopleiding van KVW ZAVENTEM: spelers, staf en ouders. Bij meerdere hoofdstukken verwijzen we door naar de meer specifieke charters. Deze zijn te raadplegen op (zie http://kvwzaventem.com/ (charters)).

De naleving van dit charter moet onze visie en missie borgen. “Wij Zijn Zaventem” staat centraal.
De jeugdopleiding van KVW ZAVENTEM dankt dan ook iedereen voor het naleven en doen naleven van dit charter.

Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de cafetaria. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle beleving van het (jeugd)voetbal.

Wij (ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers) hebben allemaal de verantwoordelijkheid om een onberispelijk gedrag te tonen en te promoten tijdens trainingen en wedstrijden. Het moet spelers, ouders, toeschouwers, afgevaardigden en opleiders mogelijk zijn om van het voetbal te genieten in een veilige, positieve omgeving. We moeten beseffen dat jeugdvoetbal een omgeving is waar de spelers hun technische, fysieke, tactische en mentale vaardigheden kunnen/ mogen ontwikkelen.
Winnen is niet alles

KVW ZAVENTEM  verwacht dat toeschouwers zich steeds ALS WAARDIGE SUPPORTER gedragen en dit in ALLE OMSTANDIGHEDEN. Scheldwoorden, kwetsende woorden en racistische uitspraken zijn ontoelaatbaar.

Wees een voorbeeld voor onze jeugdige spelers.

Afspraken KVW ZAVENTEM – ouders/ begeleiders:

 1. Een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter;
 2. Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en geef goede prestaties de gepaste aandacht;
 3. Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de opleider en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter vormen de basis voor een sfeervolle beleving;
 4. Als ouder vervult u een voorbeeldfunctie;
 5. Geen bemoeizucht of inmenging in de ploegopstellingen, de speelwijze of andere voetbaltechnische aspecten;
 6. Het coachen wordt aan de opleider overgelaten. Dit zowel op training als tijdens wedstrijden. Uw voetbalvisie is misschien niet de visie van de club;
 7. De spelers ondersteunen met aanmoedigingen door respect te hebben voor hun positie op het veld, scheidsrechters, afgevaardigden en opleider;
 8. Geen kritiek geven op spelers wanneer zij fouten maken (uit fouten leert men waardoor ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt);
 9. Geen scheldwoorden roepen of agressief gedrag uiten naar spelers of omstaanders;
 10. Bij vragen over sportieve aangelegenheden wordt de TVJO aangesproken en niet de opleider;
 11. KVW ZAVENTEM vraagt om uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. U straft niet alleen hem, maar ook het team. Voor wedstrijden moeten we op alle jongens kunnen rekenen;
 12. Uit veiligheid voor de jeugd vragen wij aan de ouders die hun zoon/dochter komen ophalen reeds aanwezig te zijn ten laatste 15’ minuten na de training. Ten laatste 30’ na de training (of thuiswedstrijd) stopt de verantwoordelijkheid van de club;
 13. Respecteer de spelregels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent;
 14. Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld;
 15. Wees er bewust van dat voetbal een teamsport is.

Graag geven we onderstaande tips mee.

 1. Toon interesse voor de wedstrijd: luister naar de gevoelens en verwachtingen van je kind;
 2. Tracht te weinig betrokkenheid ( desinteresse) en teveel betrokkenheid ( druk opleggen) te vermijden;
 3. Tracht van “winnen “ een ondergeschikt belang te maken;
 4. Stel haalbare verwachtingen;
 5. Tracht instructies te vermijden ( deze zijn voor de opleider);
 6. Tracht consequent en positief te supporteren. Opgelet niets (meer) zeggen kan ook negatief overkomen;
 7. Tracht eerst naar je kind te luisteren en vraag: “ wat vond je er zelf van?”;
 8. Probeer het positieve te benadrukken en het woord “maar” te vermijden;
 9. Probeer je kind te betrekken in de beslissing;
 10. Tracht “moeten en verwachten” te vervangen door “kunnen en willen”;
 11. Deel uw negatieve ervaringen rechtstreeks aan de verantwoordelijke personen mede. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club en kan, indien nodig, er tijdig bijgestuurd worden;
 12. Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen;
 13. Ten slotte: heb ook aandacht voor onze activiteitenkalender. Je steunt de werking van de club.

Laat het spelplezier primeren op de prestaties.

Ik begrijp dat indien ik deze afspraken niet respecteer of naleef dat onderstaande sancties kunnen worden toegekend.
Ik kan:

 • Een mondelinge waarschuwing krijgen waar ik onmiddellijk gevolg aan geef;
 • Verplicht worden om de wedstrijd te verlaten;
 • Door de club gevraagd worden om in de toekomst geen wedstrijden bij te wonen;
 • Samen met de speler uit de club gezet worden;

Je kind kan winnen, zonder te scoren!

Zaventem,

Het voltallige bestuur van KVW Zaventem

 


Charter ombudsdienst


 

Contact: Jan te Bos
Gsm: Jan 04XX/XX.XX.XX
E-mail: ombudsdienst@KVWzaventem.com

PROCEDURE VOOR PERSOONLIJKE PROBLEMEN
De ombudsdienst is binnen onze club het aanspreekpunt voor alle persoonlijke problemen van onze jeugdspelers. De ombudsman maakt geen deel uit van het jeugdbestuur van KV Woluwe-Zaventem, is geen lid van de raad van bestuur en voert verder ook geen enkele officiële functie uit binnen onze club. Dit alles om zijn onafhankelijke positie te vrijwaren.

Het spreekt voor zich dat alle klachten die geuit worden, gegarandeerd in alle discretie worden behandeld. Problemen zoals persoonlijke problemen van financiële of familiale aard, problemen op studievlak of de combinatie voetbal/ studies, racisme, pestgedrag of intimidatie, … kan u dan ook bij melden bij onze ombudsdienst.

Door de onafhankelijke positie kan de ombudsdienst zich dan ook vrij bewegen in alle echelons van de club. Indien bepaalde informatie relevant is voor de sportieve ontwikkeling van betrokkene kan deze info, mits toestemming van betrokkene, besproken worden met de technische staf.
Voor elk probleem is er een gepaste oplossing. Wacht dus niet met melden van uw probleem!

De ombudsman/vrouw is regelmatig op onze velden aanwezig tijdens trainingsdagen en wedstrijddagen. U kan hem daarenboven telefonisch of per mail bereiken op bovenstaande contact gegevens.
KV Woluwe-Zaventem houdt zich te allen tijde aan de kernwaarden die centraal staan in het beleid van zijn jeugdwerking en garandeert dan ook dat problemen die onze jeugdspelers kunnen ervaren met de nodige aandacht op een serieuze manier zullen behandeld en opgelost worden.

Zaventem,

Het voltallige bestuur van KVW Zaventem