RICHTLIJNEN BIJ ONGEVAL

We wensen het natuurlijk niemand toe, maar de meeste spelers/ouders weten niet wat ze moeten doen wanneer een speler een kwetsuur oploopt tijdens de training en/of wedstrijd. Met als gevolg dat de vereiste formulieren en/of onkostennota’s om een terugbetaling te krijgen, te laat of verkeerdelijk worden overgemaakt.

Om dergelijke problemen te vermijden, geven we een kort overzicht van de te volgen procedure.

1. Wat te doen bij een voetbalongeval?

1.1.  Vooraleer u naar de dokter of het ziekenhuis gaat, vraagt u een blanco-formulier “AANGIFTE VAN ONGEVAL » aan de ploegafgevaardigde. U laat dit door de behandelende geneesheer invullen. Het formulier kan ook gedownload Hier downloaden.

1.2.  Enkel de Gerechtigde Correspondent van de club is gemachtigd de briefwisseling met de Voetbalbond te verzorgen. Bij eventuele vragen of opmerkingen is het best om hem te contacteren. Jaak Verheyen Telefoon Prive: 02 721 18 77 – Telefoon bureel: 0485 306 764

1.3.  Het formulier dient BINNEN de 7 DAGEN NA DATUM ONGEVAL overgemaakt teworden aan de Gerechtigde Correspondent.

Jaak Verheyen
Adres: B.Van Gamarenlaan 12 – 1930 Zaventem of via de kantineverantwoordelijke.
Opgelet: indien het formulier niet tijdig wordt overgemaakt aan de Gerechtigde Correspondent => geen terugbetaling!

1.4.  De voetbalbond stuurt na ontvangst een formulier met dossiernummer naar de Gerechtigde Correspondent. Het ontvangstbewijs van de voetbalbond wordt door KVWZ aan betrokkene bezorgd met het dossiernummer en eventuele specifieke aanwijzingen.

1.5.  Het formulier ‘Bewijs van genezing’, ingevuld door de behandelende geneesheer, als bewijs van geschiktheid om terug te voetballen moet overgemaakt worden aan de Gerechtigde Correspondent. Eerder mag men niet beginnen te voetballen. Bij ontbreken van dit attest kan een tussenkomst in een later ongeval geweigerd worden.

2. Terugbetaling van de geneeskundige kosten:

2.1.  De verzekering van de voetbalbond betaalt enkel het verschil terug tussen het bedrag en de tegemoetkoming van het ziekenfonds. Voor elk dossier is er een vrijstelling van 7,93 Euro afgetrokken voor administratieve kosten.

2.2.  Supplementen voor hospitalisatie in één- of tweepersoonskamers worden NIET terugbetaald.

2.3.  Terugbetaling van speciale zorgen (bv. behandeling door kinesist) kan enkel mits volgende voorwaarden voldaan zijn: (*)

2.3.1. De behandeling moet voor geschreven zijn door een geneesheer. Dit kan de geneesheer vermelden op de « AANGIFTE VAN ONGEVAL  » of door een afzonderlijk medisch attest.

2.3.2. De verzekering van de voetbalbond moet eerst zijn toestemming geven om deze kosten terug te betalen! De aanvraag voor terugbetaling kosten kinesist dient dus eerst, door de Gerechtigde Correspondent, naar de voetbalbond te worden verstuurd. De voetbalbond geeft hierna toestemming voor een welbepaald aantal behandelingen vanaf een bepaalde datum. Is de kwetsuur na al deze behandelingen nog niet genezen, dient een NIEUWE AANVRAAG voor bijkomende behandelingen verstuurd te worden.

2.3.3. Opgelet! De terugbetaling kosten kinesist vervallen wanneer:

2.3.3.1. Meer dan één behandeling per dag wordt aangerekend.

2.3.3.2. De sportieve inactiviteit van de speler minder dan 15 kalenderdagen bedraagt.

2.4. Wat concreet te doen om kosten terug te krijgen? U bezorgt de Gerechtigde Correspondent:

2.4.1. Het formulier ‘Bewijsvangenezing’, ingevuld door de behandelende geneesheer, als bewijs van geschiktheid om terug te voetballen. Eerder mag men niet beginnen te voetballen.
2.4.2. Afrekeningsstaten van uw mutualiteit.
2.4.3. Gelieve rekening te houden dat de voetbalbond deze bedragen ongeveer 1 maand, na het indienen van de kosten, uitbetaalt aan de club. De club zal zo snel mogelijk na ontvangst de uitbetaling aan u doorbetalen.

2.5. Belangrijke opmerking: De voetbalbond behoudt zich het recht tot stopzetting van de tegemoetkoming en verval van het dossier, wanneer:

2.5.1. De speler terug begint te voetballen vooraleer het dossier is afgesloten.
2.5.2. De duurtijd van het dossier langer is dan 1 jaar! Bij zware kwetsuren dienen er dus tussentijdse onkostennota’s opgestuurd te worden!
Gezien niet alle details hier kunnen worden weergegeven, spreekt het voor zich dat, bij eventuele vragen en opmerkingen, men best direct de Gerechtigde Correspondent van de club contacteert.

3. Nuttige telefoonnummers en e-mailadressen

Clubarts KVW Zaventem: Dr De Muylder
Gespecialiseerd in orthopedische chirurgie en sportgeneeskunde

Medisch Centrum Europa-Lambermont, Penséesstraat,1-5 • 1030 Brussel
Afspraak via secretaris: 02 434 24 20
E-mail: ortho.demuylder@hotmail.com

Clubkiné KVWZ: Quentin Ramboux Afspraak: 0477 06 37 28
E-mail: quentin.ramboux@gmail.com

4. Aandachtspunten

4.1.  De speler moet alle originele documenten zoals facturen ziekenhuis, afrekeningen ziekenfonds, kosten apotheek (factuur geen kasticket) en dergelijke verzamelen.

4.2.  Document van herstel binnenbrengen.

4.3.  Ziekenhuiskosten: kies een gemeenschappelijke kamer vermits de opleg voor een eenpersoonskamer en hieruit vloeiende erelonen niet worden terugbetaald.

4.4.  Controleer of de dokter de aard en de ernst van het letsel of kwetsuur heeft ingevuld (punt 3 van het luik in te vullen door dokter). Opgelet: indien niet ingevuld wordt het ongeval niet erkend.

4.5.  Op de zijde “Medisch getuigschrift” punt 4a moet JA aangeduid staan en moeten denodige beurten kinesitherapie vermeld staan, dus controleer dit bij uw dokter (als erkinesitherapie nodig is vraag zeker 9 beurten aan).

4.6.  Indien de dokter beslist dat er bijkomende sessies nodig zijn voor de kinesitherapeut, ga dan met het afschrift van de dokter bij de gerechtigde correspondent die op zijn beurt een aanvraag zal indienen bij de KBVB. Dit dient te gebeuren vooraleer de volgende sessie moet aangevat worden. De voetbalbond moet eerst zijn toestemming geven voor een welbepaald aantal behandelingen vanaf een bepaalde datum.

Namens het Bestuur KVWZ