Charter Procedure bij blessures


Alle jeugdspelers met blessures dienen verplicht via 1 kanaal te passeren, nl. via onze GC Jaak Verheyen die verantwoordelijk is voor de ongevallenaangiften bij de KBVB.

Zowel bij het begin van een kwetsuur als na herstel er van neemt de speler contact met de jeugsecretaris Linda Benabbas die op deze mannier in soccer-online de medische opvolging kan bijhouden. Een speler die de jeugdsecretaris niet op de hoogte gebracht heeft van herstel zal niet geselecteerd kunnen worden voor wedstrijden.

Elke speler van de jeugdopleiding kan gebruik maken van de diensten van onze clubdokter en kinesist. Elke speler maag ook naar een dokter en of kinesist van zijn keuze gaan maar via melding aan de jeugdsecretaris wensen wij zo op de hoogte zijn en blijven van alle blessures en de evolutie ervan.

Zonder een schriftelijke genezingsverklaring van de behandelde dokter/kinesist mag de speler de training niet hervatten.

10 STAPPENPLAN BIJ BLESSURES

STAP 1 • Laat je bijstaan door je afgevaardigde of trainer tijdens  wedstrijden en raadpleeg de club dokter of een dokter naar keuze
STAP 2 • Breng een ingevuld ongevallenaangifte binnen op de club max 21 dagen na 1ste consultatie. Deze ongevallenaangifte kan je downloaden van de website
STAP 3 • Behandel de kwetsuur volgens het advies van dokter en/of kinesist
STAP 4 • Laat je fit verklaren door dokter of kinesist
STAP 5 • Bezorg attest van herstel aan AVJO
STAP 6 • Hervat de training eventueel met aangepast programma in samenspraak met uw trainer en of kine
STAP 7 • Doe minimaal 3 volledige trainingen mee met de groep
STAP 8 • Check of je administratief fit bent verklaart
STAP 9 • Spelen van wedstrijden zijn toegestaan
STAP10 • Je ouders gaan langs het ziekenfonds om een eindafrekening op te stellen.

Verzamel vooraf al de bewijzen van consultaties, facturen van ziekenhuis e.d. en de eindstatus. Breng deze documenten langs bij de GC Jaak Verheyen.

Breng de jeugdsecretaris (Linda Benabbas) op de hoogte van uw blessure per mail. lindasecretariat7@gmail.com

Zaventem,

Het voltallige bestuur van KVW Zaventem

 


Charter Respect – Geweld


Door de tragische gebeurtenis in Nederland, waarbij er een assistent-scheidsrechter is overleden en de vaststelling dat er tijdens de voetbalwedstrijden een verhoging van zowel fysiek als verbaal geweld ten opzichte van de scheidsrechters is waargenomen, wenst KVWZ te reageren, want

zonder respect, geen voetbal.

KVWZ hanteert een nultolerantie tegen verbale en fysieke agressie tegenover mede- en tegenspeler, scheidsrechters, officials, trainers/afgevaardigden, vrijwilligers en supporters.

Aan de supporters wordt gevraagd de ploegen aan te moedigen en een voorbeeld te willen zijn voor alle spelers. Hevig en fanatiek supporteren voor je eigen club moet zeker kunnen, maar dit kan en mag NOOIT een aanleiding of reden zijn voor enig geweld.

Al dragen we misschien niet dezelfde clubkleuren in ons hart, vriendschap en verdraagzaamheid moet kunnen bestaan onder de supporters, want enkel dan wordt het voetbal terug een feest!

Wees een voorbeeld voor onze jeugdige spelers.

De 10 geboden Fair Play:

 1. Speel sportief.
 2. Speel steeds om te winnen maar wees waardig in uw verlies.
 3. Respecteer de spelregels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent.
 4. Respecteer de mede- en tegenspeler, scheidsrechters, officials, trainers/afgevaardigden, vrijwilligers en supporters.
 5. Behandel alle voetballers gelijkwaardig.
 6. Promoot het voetbal, zorg samen met uw team voor een faire sport.
 7. Verwerp corruptie, drugs, racisme, geweld en andere gevaren voor de populariteit van onze sport.
 8. Draag zorg voor het materiaal, ook al is het niet het uwe.
 9. Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld.
 10. Wees er bewust van dat voetbal een teamsport is.

KVWZ rekent op uw positieve ingesteldheid en aanmoedigingen en verwijzen hierbij naar de charters op onze site (zie http://kvwzaventem.com/ (charters)).

Zaventem,

Het voltallige bestuur van KVW Zaventem

 


Charter Taken ploegafgevaardigde u6 – u13


De afgevaardigde vervult een zeer belangrijke functie binnen de ploeg en moet aangesloten zijn bij de club (info aansluiting via coördinator).
Hij/Zij is de rechterhand van de opleider en staat hem in een aantal belangrijke domeinen bij:

 • Ploegadministratie
 • Logistieke ondersteuning
 • Eerste aanspreekpunt voor de ouders met de ouders;
 • Omkadering van de spelers

De afgevaardigde zorgt ervoor dat de opleider zich kan toeleggen op zijn belangrijkste activiteit namelijk, het opleiden en coachen van de spelers.

1/ Voor de wedstrijd

1.1. Ontvangst van uw eigen spelersgroep, verzamelen kids-ID, nakijken uitrusting.
1.2. Ontvangst van de bezoekende ploeg, kleedkamer aanwijzen, uitnodigen tot het invullen van het scheidsrechtersblad.
1.3. Drank voorzien voor de bezoekende ploeg.
1.4. In samenspraak met de ouders, helpen bij aan –en omkleden v/d spelertjes (voetbalmama/papa aanduiden adh van een beurtrol)
1.5. Trainingsvestjes helpen aantrekken na invalbeurt.
1.6. Voor de categorieën U6 tot en met U12 (bij de U13 is er een officiële scheidsrechter) zorgt de afgevaardigde samen met de opleider voor de scheidsrechter van hun wedstrijden.

2/ Na de wedstrijd

2.1. Scheidsrechtersblad goed nakijken en ondertekenen door beide afgevaardigden + kopie wedstrijdblad overhandigen.
2.2. Gekwetste speler altijd laten vermelden op het scheidsrechtersblad.
2.3. Eventueel ongevallenformulier bezorgen en woordje uitleg geven ((zie http://kvwzaventem.com/ (procedure ongevallen)).
2.4. Toezicht houden tijdens het douchen.

3/ Tijdens de uitwedstrijden

3.1. De afgevaardigde organiseert de verplaatsing door het uur en plaats van samenkomst mede te delen.

4/ Taken los van de wedstrijden

4.1. Binnen de 24 uur verslag uitbrengen bij de verantwoordelijken v/d club indien er zich onregelmatigheden, incident of opmerkelijke feiten hebben voor gedaan.
4.2. Aanwezig zijn op de vergadering van de afgevaardigden.

5/ Aandachtspunten

5.1. De sportieve begeleiding en wedstrijdcoaching behoren NIET tot de taken van de afgevaardigde.
5.2. De afgevaardigde is een clubvertegenwoordiger : hij verzorgt het imago van vele medewerkers, spelers en ouders.
5.3. Kritiek hou je intern, de jeugdcoördinator is er in eerste instantie om problemen op te vangen en op te lossen.
5.4. Kan je als afgevaardigde niet aanwezig zijn, geen probleem. Gelieve dit echter op voorhand te melden zodat er een vervanger kan aangeduid worden. Bij thuiswedstrijden is een afgevaardigde verplicht door de bond, hij is verantwoordelijk voor wat op en rond het veld gebeurt.
5.5. Wanneer er een speler moet verschijnen voor het scheidsrechterscomité moet deze altijd vergezeld zijn door een volwassene. Wenselijk door de afgevaardigde: hij is namelijk beter op de hoogte van de feiten en daardoor beter geplaatst om zijn speler te verdedigen.

6Info betreffende het scheidsrechtersblad

6.0. Tracht steeds de digitale versie van het wedstrijdblad in te vullen. Gebruik hiervoor je eigen login of die van de betreffende opleider indien je er zelf geen hebt. Probeer deze steeds van te voren reeds in te vullen om ter plaatse enkel nog gebeurlijke wijzigingen door te voeren, dan wel te verzenden.
6.1. Clubnaam: KVW Zaventem – Stamnummer: 03197 – Taal: Nederlandstalig
6.2. Plaatsnaam, datum en uur invullen
6.3. Naam afgevaardigde, opleider en eventueel terreincommissaris ( thuisploeg )
6.4. De kapiteins ondertekenen voor aanvang v/d wedstrijd.
6.5. Het scheidsrechtersblad dient ook ingevuld te worden bij forfait of plaatselijke afgelasting.
6.6. Iedere aanpassing aan het scheidsrechtersblad dient door de scheidsrechter goedgekeurd en ondertekend te worden.
6.7. Elk scheidsrechtersblad bestaat uit 4 exemplaren: het origineel + kopie is voor dethuisclub, het 3de blad voor de scheidsrechter en het laatste voor de bezoekers.
6.8. Welk scheidsrechtersblad voor welke wedstrijden?
6.8.1. Witte kleur met diagonale gele streep = U6 tot en met U11
6.8.2. Roze kleur = voor wedstrijden van het kampioenschap, beker van België
6.8.3. Gele kleur = voor vriendschappelijke wedstrijden
6.8.4. Witte kleur = voor tornooien

7/ Welke armband?

7.1. Witte band = afgevaardigde thuisploeg
7.2. Driekleur = afgevaardigde bezoekers
7.3. Rode = Opleider(s)
7.4. Gele = verzorger
7.5. Blauw – geel ( clubkleuren ) = terreincommissaris ( enkel bij thuiswedstrijden )

8/ Nuttige telefoonnummers en e-mailadressen

8.1. AVJO:
Naam: Luyten Patrick
Telefoon Prive : 0498/52.90.95
e-mail: patrickluyten@kvwzaventem.com

8.2. Secretaris:
Naam: Jaak Verheyen
Adres: B.Van Gamarenlaan 12 – 1930 Zaventem
Telefoon Prive : 02/7211877
Telefoon bureel : 0485/306764
E-mail: secretariaat@kvwzaventem.com

8.3. Onderbouw (U6 – U13)

Alain Putmans
jeugd@kvwzaventem.com

8.4. Bovenbouw (U14 – U21)

Slotwoord

Behandel de scheidsrechter steeds respectvol , ook na het maken van een scheidsrechterlijke fout, wat het resultaat kon beïnvloedt hebben. Er wordt immers van de spelers verwacht dat ze hetzelfde doen en het goede voorbeeld dient steeds gegeven te worden door afgevaardigde, opleider, bestuur en ouders. Bij incidenten waarbij spelers of supporters betrokken zijn, werk je steeds samen met de afgevaardigde van de tegenpartij om de orde te handhaven.

Wees een voorbeeld voor onze jeugdige spelers.

Bedankt ! Wij Zijn Zaventem !

Zaventem,

Het voltallige bestuur van KVW Zaventem

 


Charter Taken ploegafgevaardigde u14 – u21


De afgevaardigde vervult een zeer belangrijke functie binnen de ploeg en moet aangesloten zijn bij de club (info aansluiting via coördinator)

Hij/Zij is de rechterhand van de opleider en staat hem in een aantal belangrijke domeinen bij:

 • Ploegadministratie
 • Logistieke ondersteuning
 • Eerste aanspreekpunt voor de ouders met de ouders;
 • Omkadering van de spelers

De afgevaardigde zorgt ervoor dat de opleider zich kan toeleggen op zijn belangrijkste activiteit namelijk, het opleiden en coachen van de spelers.

1/Tijdens de thuiswedstrijden

1.1. Voor de wedstrijd
1.1.1. De afgevaardigde is één uur voor de wedstrijd aanwezig.
1.1.2. Inzamelen identiteitspapieren spelers, opleider en afgevaardigde, invullen scheidsrechterblad , uitdelen/controle uitrusting (zonder identiteitsbewijs kan en mag men niet deelnemen aan de wedstrijd, spelers die niet op het elektronisch scheidsrechterblad vermeld zijn mogen niet spelen).
1.1.3. Inzamelen van de waardevolle zaken van de spelers.
1.1.4. Ontvangst van de bezoekende ploeg, kleedkamer aanwijzen, uitnodigen tot het invullen van het scheidsrechtersblad.
1.1.5. Drank voorzien voor de bezoekende ploeg.
1.1.6. Ontvangst van de scheidsrechter, drankje aanbieden, begeleiden en informeren naar bijkomende wensen.
1.1.7. Oplossing geven aan eventuele tekortkoming (en).
1.1.8. Aanbieden scheidsrechtersblad en identiteitspapieren van beide teams ( ook deze van opleider en uzelf )+ wedstrijdbal en de reserve ballen laten controleren.
1.1.9. Tijdstip vragen voor identiteitscontrole en uitrusting.
1.1.10. Aanduiden speelveld en plaats voor warming-up ( bezoekers ).
1.1.11. Bezoekende ploeg uitnodigen voor receptie na de wedstrijd ( IP ).
1.1.12. Namen van de spelers benoemen en hun nummering meedelen ( in sommige gevallen doet de scheidsrechter dat zelf ), kapitein laten ondertekenen.
1.1.13. Kleedkamer sluiten, inclusief de kleedkamer van de scheidsrechter

1.2. Tijdens de wedstrijd
1.2.1. Toezicht houden in de neutrale zone. De afgevaardigde draagt een witte armband, opleider een rode en eventuele verzorger een gele armband. Enkel de personen die vermeld staan op het scheidsrechtersblad mogen plaatsnemen in de neutralezone.
1.2.2. Reserveballen voorzien.
1.2.3. De reservespelers dragen steeds een fluohesje.
1.2.4. De wissels gebeuren steeds in samenspraak met de scheidsrechter.
1.2.5. De afgevaardigde verlaat in geen enkel opzicht de neutrale zone en blijft steeds ter beschikking van de scheidsrechter.
1.2.6. Wanneer er onsportief gedrag/agressie wordt vastgesteld door de scheidsrechter zal deze u vragen de persoon of personen te laten verwijderen uit de neutrale zone of speelveld.
1.2.7. Geen kritiek op spelers, opleider of scheidsrechter. In geen geval ingaan op negatieve opmerkingen van supporters of tegenstander.
1.2.8. Eventuele verzorging van de gekwetste spelers. EHBO – tas af te halen in de kantine bij de mensen van de toog.

1.3. Tijdens de rust
1.3.1. Begeleiding van de scheidsrechter, drankje aanbieden.

1.4. Na de wedstrijd
1.4.1. Scheidsrechter begeleiden naar zijn kleedkamer.
1.4.2. Scheidsrechtersblad goed nakijken en ondertekenen door beide afgevaardigden en identiteitspapieren terug bezorgen aan tegenstander + kopie wedstrijdblad.
1.4.3. Betaling v/d scheidsrechter via kantine.
1.4.4. Gekwetste speler altijd laten vermelden op het scheidsrechtersblad.
1.4.5. Eventueel ongevallenformulier bezorgen en woordje uitleg geven ((zie http://kvwzaventem.com/ (procedure ongevallen)).
1.4.6. Gastheer spelen voor de scheidsrechter.
1.4.7. Aanwezigheid of permanentie in/rond kleedkamer voorzien na de wedstrijd

2/ Tijdens de uitwedstijden

2.1. De afgevaardigde van de thuisploeg zorgt voor de organisatie van de wedstrijd.
2.2. De afgevaardigde organiseert de verplaatsing door het uur en plaats van samenkomst mede te delen.
2.3. Wanneer een speler niet op afgesproken uur of plaats aanwezig kan zijn, dient deze altijd de afgevaardigde of opleider te verwittigen.( Dit is uiteraard ook van toepassing voor de thuiswedstrijden ).
2.4. De afgevaardigde van de bezoekende ploeg draagt de driekleurige armband.
2.5. De overige taken zoals de uitrusting, scheidsrechtersblad, ( duplicaat vragen ), kwetsuur, (ongevalsaangifte) blijven dezelfde als tijdens de thuiswedstrijd.

3/ Taken los van de wedstrijden

3.1. Binnen de 24 uur verslag uitbrengen bij de verantwoordelijken v/d club indien er zich onregelmatigheden, incident of opmerkelijke feiten hebben voor gedaan.
3.2. Aanwezig zijn op de vergadering van de afgevaardigden.

4/ Aandachtspunten

4.1. Indien er geen scheidsrechter aanwezig is, moet eerst de vraag gesteld worden aan de bezoekende ploeg of zij een vervanger kunnen aanstellen. Indien negatief dient de thuisploeg voor aanduiding te zorgen.
4.2. De sportieve begeleiding en wedstrijdcoaching behoren NIET tot de taken van de afgevaardigde.
4.3. De afgevaardigde is een clubvertegenwoordiger : hij verzorgt het imago van vele medewerkers, spelers en ouders.
4.4. Kritiek hou je intern, de jeugdcoördinator is er in eerste instantie om problemen op te vangen en op te lossen.
4.5. Kan je als afgevaardigde niet aanwezig zijn, geen probleem. Gelieve dit echter op voorhand te melden zodat er een vervanger kan aangeduid worden. Bij thuiswedstrijden is een afgevaardigde verplicht door de bond, hij is verantwoordelijk voor wat op en rond het veld gebeurt.
4.6. Wanneer er een speler moet verschijnen voor het scheidsrechterscomité moet dezen altijd vergezeld zijn door een volwassene. Wenselijk door de afgevaardigde: hij is namelijk beter op de hoogte van de feiten en daardoor beter geplaatst om zijn speler te verdedigen.

5/ Info betreffende het scheidsrechtersblad

5.0. Tracht steeds de digitale versie van het wedstrijdblad in te vullen. Gebruik hiervoor je eigen login of die van de betreffende opleider indien je er zelf geen hebt. Probeer deze steeds van te voren reeds in te vullen om ter plaatse enkel nog gebeurlijke wijzigingen door te voeren, dan wel te verzenden. Dit laat je tevens toe om te controleren of een speler die je op het wedstrijdblad is, mogelijks niet geschorst is.
5.1. Clubnaam: KVW Zaventem – Stamnummer: 3197 – Taal: Nederlandstalig.
5.2. Plaatsnaam, datum en uur invullen.
5.3. Rugnummers dienen verplicht ingevuld worden vanaf U12.
5.4. Naam afgevaardigde, opleider en eventueel terreincommissaris ( thuisploeg ).
5.5. De kapiteins ondertekenen voor aanvang v/d wedstrijd.
5.6. Het scheidsrechtersblad dient ook ingevuld te worden bij forfait of plaatselijke afgelasting.
5.7. Iedere aanpassing aan het scheidsrechtersblad dient door de scheidsrechter goedgekeurd en ondertekend te worden.
5.8. Elk scheidsrechtersblad bestaat uit 4 exemplaren: het origineel + kopie is voor de thuisclub, het 3de blad voor de scheidsrechter en het laatste voor de bezoekers.
5.9. Welk scheidsrechtersblad voor welke wedstrijden?
5.9.1. Witte kleur met diagonale gele streep = U6 tot en met U11.
5.9.2. Roze kleur = voor wedstrijden van het kampioenschap, beker van België.
5.9.3. Gele kleur = voor vriendschappelijke wedstrijden.
5.9.4. Witte kleur = voor tornooien.

6/ Welke armband?

6.1. Witte band = afgevaardigde thuisploeg.
6.2. Driekleur = afgevaardigde bezoekers.
6.3. Rode = Opleider(s).
6.4. Gele = verzorger.
6.5. Blauw – geel ( clubkleuren ) = terreincommissaris ( enkel bij thuiswedstrijden )

8/ Nuttige telefoonnummers en e-mailadressen

8.1. AVJO:
Naam: Alain Putmans
e-mail: Alain@kvwzaventem.com

8.2. Secretaris:
Naam: Jaak Verheyen
Adres: B.Van Gamarenlaan 12 – 1930 Zaventem
Telefoon Prive : 02/7211877
Telefoon bureel : 0485/306764
E-mail: secretariaat@kvwzaventem.com

8.3. Onderbouw (U6 – U13)
Alain Putmans
E-mail: Alain@kvwzaventem.com

8.4. Bovenbouw (U14 – U21)

Slotwoord

Behandel de scheidsrechter steeds respectvol , ook na het maken van een scheidsrechterlijke fout , wat het resultaat kon beïnvloedt hebben. Er wordt immers van de spelers verwacht dat ze hetzelfde doen en het goede voorbeeld dient steeds gegeven te worden door afgevaardigde, opleider, bestuur en ouders.
Bij incidenten waarbij spelers of supporters betrokken zijn, werk je steeds samen met de afgevaardigde van de tegenpartij om de orde te handhaven.

Wees een voorbeeld voor onze jeugdige spelers.

Bedankt ! Wij Zijn Zaventem !

Zaventem,

 

Het voltallige bestuur van KVW Zaventem