Werken met jongeren vraagt van elke opleider en begeleider een bijzondere inspanning. Dit ‘charter’ is de leidraad voor iedereen die betrokken is bij de jeugdopleiding van KVWZ: spelers, staf en ouders. Bij meerdere hoofdstukken verwijzen we door naar de meer specifieke charters.

Het naleving van dit charter moet onze visie en missie borgen.
“Wij Zijn Zaventem” staat centraal.
De jeugdopleiding van KVWZ dankt dan ook iedereen voor het naleven en doen naleven van dit charter.

 1. Algemeen

Per categorie hebben we een verantwoordelijke die een coördinerende taak heeft. Hij bespreekt samen met de opleiders in zijn categorie de ploegverdeling, begeleidt nieuwe spelers, is regelmatig aanwezig bij wedstrijden in zijn categorie, helpt ouders met vragen, …

A) Onderbouw (U6 – U13) > Alain@kvwzaventem.com
B) Bovenbouw (U14 – U21)

2. Afspraken (zie ook http://kvwzaventem.com/ (charter speler) ).

2.1. Respecteer steeds de vastgelegde trainingsuren, kleedkamers en terreinen.
2.2. Indien je geen training kan geven, of onverwacht niet op tijd kan zijn dan waarschuw je tijdig de coördinator van je categorie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervanger als er wordt verwittigd op de dag zelf.
2.3. Bij heel slecht weer zal er een bericht geplaatst worden op de website http://kvwzaventem.com
2.4. Indien de wedstrijden door de voetbalbond afgelast zijn, zal ook dit te lezen zijn op de website. Indien er een individuele afgelasting is, zal de opleider en/of afgevaardigde op de hoogte gebracht worden.
2.5. Iedereen binnen de jeugdwerking moet een voorbeeld zijn voor de club, de ouders en spelers, niet alleen op voetbalgebied maar ook discipline,
2.6. Respect voor tegenstanders, scheidsrechters, supporters, zelfs als men het gevoel heeft ‘bestolen’ te zijn. Het heeft geen zin om discussies aan te gaan; de aandacht moet geconcentreerd blijven op de ploeg.
2.7. De opleider reageert niet als een ‘supporter’. Hij anticipeert op de spelsituatie. Bijvoorbeeld wanneer er wordt aangevallen, stuurt hij reeds bij door de juiste opstelling van zijn keeper, zijn verdedigers en recupererende spelers (6 of 8), dit in functie van een mogelijk balverlies.
2.8. De uitrusting van een opleider is correct (geen training geven in stadskledij); hij staat niet langs de lijn tijdens trainingen en/of wedstrijden te spreken met ouders; hij maakt geen gebruik van zijn GSM tijdens trainingen en/of wedstrijden; hij rookt niet in het bijzijn van zijn ploeg.
2.9. De opleider maakt goede afspraken met zijn spelers ivm afwezigheden, ziekte, kwetsuren, schoolvakanties, examenperiode …..
2.10. De opleider gaat geen discussies aan met de ouders (zeker niet na trainingen en wedstrijden); hij verwijst ze door naar desbetreffende coördinator.
2.11. De opleider discussieert of drinkt niet met de ouders in de kantine => geen contacten met ouders.
2.12. De opleider geeft de spelersnamen door aan de desbetreffende coördinator die als ballenrapers zullen fungeren bij het A team. Dit kan in overleg met de afgevaardigde.
2.13. De opleider neemt geen vriendschappelijke wedstrijden of tornooien aan zonder de toelating van zijn coördinator.

3. Trainingen

3.1. Er zijn duidelijke richtlijnen betreffende de structuur van de trainingen, jaarplanning en trainingsinhoud. Gelieve deze zo goed mogelijk op te volgen zodat de doelstellingen kunnen gehaald worden.
3.2. Wees minstens 30 minuten voor de training aanwezig.
3.3. Bereid je trainingen grondig voor, probeer indien mogelijk je trainingsveld op voorhand klaar te zetten. Gebruik hiervoor ons platform SOCCER ONLINE
3.4. Elke speler komt trainen in de kledij van de club; niet in orde => mag meetrainen maar geen selectie.
3.5. Zorg dat de ballen opgepompt zijn. Ieder speler is verantwoordelijk voor zijn bal. Geen bal => meetrainen maar geen selectie.
3.6. Tijdens de trainingen dragen de spelers steeds beenbeschermers (men traint zoals men speelt).
3.7. Sluit steeds de kleedkamer zo voorkom je diefstal.
3.8. Ga samen met je spelers naar het trainingsveld.
3.9. Draag zorg voor je materiaal.
3.10. Haal na elke training de verplaatsbare doelen van het terrein.
3.11. Verzamel alle materiaal en ga je in groep terug naar de kleedkamer.
3.12. Voor je de kleedkamers betreedt zorg je er voor dat de schoenen worden afgespoten / afgeborsteld.
3.13. Houd bij de jongste categorieën toezicht in de kleedkamer (U6 – U13). De afgevaardigde of een ouder kan hierbij helpen.
3.14. Afval wordt in de daartoe voorziene afvalbakken gedeponeerd.
3.15. Na iedere training wordt controle gedaan of de kleedkamer proper achter gelaten wordt.

4. Wedstrijd

4.1. Indien de speler niet geselecteerd is, legt de opleider de reden uit.
4.2. Bij iedere wedstrijd zijn de spelers en opleiders verplicht het trainingspak van de club te dragen.
4.3. De opleider is 10 minuten voor de afspraak aanwezig.
4.4. De spelers zijn uiterlijk 1u15 voor aanvang van de wedstrijd aanwezig.
4.5. Gebruik de aangewezen kleedkamer en terreinen.
4.6. Speel volgens de afgesproken wedstrijdopstellingen voor je categorie, gebruik de juiste nummering per positie.
4.7. Tijdens de wedstrijdbespreking zijn geen ouders in kleedkamer toegelaten, ook niet tijdens de rust.
4.8. Warm steeds in groep op en ga in groep naar de scheidsrechter.
4.9. Blijf in je instructiezone en respecteer de beslissingen van de scheidsrechter, KVWZ heeft een goede naam en wil die ook behouden.
4.10. Een speler die bij een hogere categorie komt spelen, speelt 75% op zijn positie.
4.11. Speeltijd van de spelers die opgeroepen zijn = 75% (tem U15); vanaf U16, 50% tot december, nadien de beteren.
4.12. De spelers brengen hun bal mee voor de opwarming.
4.13. De opleider neemt zijn wedstrijdballen mee bij thuiswedstrijden.
4.14. De opleider neemt zijn materiaal (overgooiers, hoedjes, …) mee voor de opwarming en de invallers.
4.15. In functie van zijn kwaliteiten moet elke speler bekwaam zijn om op 2 à 3 posities in het elftal te spelen; grondige verschuivingen (bv van rechts naar links) moeten vooraf aan de speler uitgelegd worden.
4.16. Voor aanvang van 2de helft => 3’ actief dynamisch opwarming.
4.17. Verwijs gekwetste spelers steeds door naar een arts of de club kinesist. Bij ernstige kwetsuren moet de speler of de ouders een ongevallenformulier invullen (taak van de afgevaardigde) (zie http://kvwzaventem.com (procedure ongevallen) )
4.18. Indien een speler een rode kaart krijgt wordt dit gemeld aan de coördinator. Samen nemen ze een beslissing over de sanctie
4.19. Boetes opgelegd door de KBVB zullen steeds individueel doorgerekend worden.
4.20. OPGELET => nieuwe spelregels ((zie http://kvwzaventem.com)
4.21. Na iedere wedstrijd wordt controle gedaan of de kleedkamer netjes achter gelaten wordt.

5. Administratie

5.1. Houd de aanwezigheden en prestaties van de spelers op training en wedstrijden bij via het spelersopvolgingsysteem in SOCCER ONLINE.
5.2. Na elke wedstrijd wordt er een wedstrijdverslag opgemaakt; de opleider gebruikt het spelersopvolgingssysteem IN SOCCER ONLINE. Het verslag wordt ten laatste zondagavond opgemaakt.
5.3. Evalueer op de voorziene tijdstippen je spelers volgens de criteria in het spelersopvolgingsysteem SOCCER ONLINE.
5.4. Elke opleider noteert zijn aanwezigheid op training en wedstrijd . Stuur deze met je bankrekeningnummer naar yagan@kvwzaventem.com de voorziene tijdstippen (begin van de maand), op basis hiervan en het invullen van het spelersopvolgingssysteem SOCCER ONLINE worden je onkosten vergoed.
5.5. Probeer aanwezig te zijn op de opleidersvergaderingen.

6. Sociale media

6.1. Over de club, medewerkers en medespelers wordt enkel positief gesproken. In geen geval verstuur je negatieve of provocerende berichten via sociale kanalen.
6.2. Niet alle informatie via sociale media is correct of goed onderbouwd. Beperk het gebruik van Facebook, Twitter, e.d.
6.3. Promoot het voetbal, zorg samen met uw team voor een faire sport.

Wees een voorbeeld voor onze jeugdige spelers.

Een speler kan winnen, zonder te scoren!

Zaventem,

Het voltallige bestuur van KVW Zaventem